REZERVAČNÁ TABUĽKA STRELNICE (zobrazí sa obsadenosť strelnice)

Na základe posledného platného usmernenia k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 vo veci prevádzky športovísk pre bezkontaktný šport.

BAV bude prevádzkovať strelnicu v dňoch PONDELOK až ŠTVRTOK, kedy bude možné sa prihlásiť na oficiálny tréning pod dozorom trénerov. Neskôr sa môže tento harmonogram upraviť, treba slebodať skupinu na Whatsapp.

Strelci majú možnosť prihlásiť sa na základe dole uvedného formulára, tréningy budú vedené v dvoch skupinách. Strelnica bude rozdelená na dve časti 10-50m pre začiatočníkov a 50-70m pre pokročílých, prosím keď budete vypĺňať formulár uvedte na ktorú časť strelnice chcete ísť.

  1. skupina bude začínať od 16:00 do 17:30 (1 tréner a 12 strelcov rozdelených po 6 do sektorov)
  2. skupina bude začínať od 17:30 do 19:00 (1 tréner a 12 strelcov rozdelených po 6 do sektorov)

Každá skupina bude čakať pred vstupnou bránou (1.skupina o 16:00, 2.skupina o 17:30). Do priestoru strelnice pôjdu strelci až na pokyn trénera-organizátora.

Všetky osoby, ktoré sa budú pohybovať na strelnici sú povinné dodržiavať tieto pravidlá.

Pravidlá na strelnici počas pandémie COVID-19:

  • tréningy budeme riadiť podľa aktualnéj situácie, ktorú budeme trackova na https://covidsemafor.sportcenter.sk/zobrazenie
  • momentálne je potrebné mať antigénový test, nie starší ako 7 dní
  • dezinfekcia rúk pred začatím treningu
  • dodržovanie 2m odstupov pokial to priestor dovoľuje
  • nosenie rúška alebo respirátora podľa pokynov trénera
  • tréningu sa zúčastnite len ak ste 100% zdravý!!!

Žiadame strelcov, aby sa registrovali aspoň s 24hodinovým predstihom. Aktualizácia harmonogramu nieje online.

Odoslaním formulára sa zaväzujete plniť hore uvedené pravidlá strelnice. V prípade ich nedodržiavanie bude strelcovi/osobe zakázaný prístup na strelnicu, pokial bude platiť hore uvedené ustanovenie UVZ SR.

formulár rezervácie….