REZERVAČNÁ TABUĽKA STRELNICE (zobrazí sa obsadenosť strelnice)

Na základe posledného platného usmernenia k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 vo veci prevádzky športovísk pre bezkontaktný šport.

BAV má povolenie viesť treningy v čase od 15:30 do 18:30 v dňoch pondelok a streda v priestore obecného domu Viničné. Na tréningu je možná učasť maximálne 6 osôb. Aby mohlo v tomto caše trénovať čo najviac strelcov navrhnujeme riešenie rozdelenie do dvoch skupín.

v caše 75 minút, ktorý má vyhradený na tréning jedna skupina je zahrnutá príprava strelca (poskladanie náradia, rozcvička, tréningová jednotka a zloženie náradia). Skupiný sa medzi sebou nesmú stretnúť v rámci tréningového priestoru.

Každá skupina bude čakať pred halou (1.skupina o 15:30, 2.skupina o 17:00). Do haly pôjdu strelci až na pokyn trénera-organizátora.

  1. skupina bude začínať od 15:30 do 17:00 (1 tréner a 5 strelcov)
  2. skupina bude začínať od 17:00 do 18:30 (1 tréner a 5 strelcov)

v rezervačnej tabuľbe je miesto pre 6 strelcov, 6. strelec bude ako náhradník a bude kontaktovaný organizátorom či má voľné miesto pre 6. strelca.

Všetky osoby, ktoré sa budú pohybovať na strelnici sú povinné dodržiavať tieto pravidlá.

Pravidlá na strelnici počas pandémie COVID-19:

  • počas celej doby tréningu mať pri sebe rúško, ktoré bude strelec nosiť keď bude mimo streleckej čiary (počas strielanie nemusí)
  • dezinfekcia rúk pred začatím treningu
  • dodržovanie 2m odstupov pokial to priestor dovoľuje

Žiadame strelcov, aby sa registrovali aspoň s 24hodinovým predstihom. Aktualizácia harmonogramu nieje online.

Odoslaním formulára sa zaväzujete plniť hore uvedené pravidlá strelnice. V prípade ich nedodržiavanie bude strelcovi/osobe zakázaný prístup na strelnicu, pokial bude platiť hore uvedené ustanovenie UVZ SR.

formulár rezervácie….