REZERVAČNÁ TABUĽKA STRELNICE (zobrazí sa obsadenosť strelnice)

Na základe Usmernenia k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport, Slovenského lukostreleckého zväzu sme vypracovali nasledovné opatrenia pre používanie strelnice BAV:

BAV je povinné viesť zoznam osôb, ktorý sú v danom čase na strelnici, na ulahčenie užívania strelnice sme pripravili harmonogram, ktorý je nutné vyplniť pred návštevou strelnice, tak by sa nestalo, že sa na strelnici vyskytne viac osôb ako je povolené.

Všetky osoby, ktoré sa budú pohybovať na strelnici sú povinné dodržiavať tieto pravidlá.

Pravidlá na strelnici počas pandémie COVID-19:

 • v priestore za streleckou čiarou sa smie zdržiavať maximálne 6 osôb vrátane strelcov a trénerov tak, aby boli dodržiavané ďalšie pravidlá, ktoré platia v rámci tohoto usmernenia a v rámci všeobecných opatrení,
 • na jednu terčovnicu strieľa maximálne 1. strelec,
 • vstup na strelnicu budú mať len strelci s vlastným streleckým náradím,
 • nosenie rúšok pre športovcov počas celého času pobytu na strelnici okrem času streľby je povinné,
 • altánok, preliezacia kovová konštrukcia a plechový kontajner budú počas tohto obdobia uzavretý, taktiež nebude možne využívať WC v priestoroch haly,
 • akékoľvek stretávanie osôb v tesnej blízkosti na strelnici je zakázané,
 • dodržiavať minimálny odstup od osôb s ktorými nežijete v jednej domácnosti na 2 metre,
 • zapožičiavanie streleckého náradia a cvičebných pomôcok (švihadlá, gumy,…) je zakázané,
 • maximálna rezervácia času na strelnici je 2 hodiny,
 • strelci ktorí majú klúče od brány a budú prví na strelnici preberajú zodpovednosť za strelnicu počas ich pobytu. V prípade že by chcel ísť strielať mládežník je potrebné aby sa časovo prispôsobil niektorému dospelému strelcovi,
 • prosíme všetkých o spolupatričnosť a dodržiavanie opatrení, aby sme mohli začať trénovať bez obmedzení čím skôr. Je možné, že niektoré opatrenia v rámci strelnice sa budú upravovať podľa potreby tak, aby sme zabezpečili plynulé užívanie strelnice v tomto období.

Žiadame strelcov, aby sa registrovali aspoň s 24hodinovým predstihom. Aktualizácia harmonogramu nieje online.

Odoslaním formulára sa zaväzujete plniť hore uvedené pravidlá strelnice. V prípade ich nedodržiavanie bude strelcovi/osobe zakázaný prístup na strelnicu, pokial bude platiť hore uvedené ustanovenie UVZ SR.

formulár rezervácie….